Връзка между Асистираните Репродуктивни Технологии (инвитро, ICSI, ZIFT, GIFT) и риска от развитие на аутизъм в потомството: мета-анализ

Връзката между използването на асистирани репродуктивни технологии (АРТ) и риска за развитие на разстройства от аутистичния спектър (ASD) в потомството…

Прочетете повече →