Организиране на събития

Организиране на безплатни уебинари, семинари, конференции и обучения, свързани с подобряване на здравето.

Learn More

Материали

Изработване и разпространение на материали, помагала и наръчници, които спомагат за повишаване на информираността.

Learn More

Споделено пространство

Отдаване на пространства за публикуване и популяризиране на информация.

Learn More

За по-добро здраве!

АКАДЕМИЯ ЗА ЗДРАВЕ е уеб сайт, създаден от необходимостта хората да се обединяват, подкрепят и информират. 

Могат да участват всички хора, съпричастни към проблемите на здравеопазването, за защита на общите им интереси, следвайки принципите на хуманност, равенство, доброволност и всеотдайност.

Подкрепете ни!

Ако желаете да ни подкрепите, свържете се директно с нас.