Организиране на събития

Организиране на безплатни прегледи, уебинари, семинари, конференции и обучения, свързани с целите и програмите на фондацията.

Learn More

Материали

Изработване и разпространение на материали, помагала и наръчници, които спомагат за постигане на целите на фондацията.

Learn More

Споделено пространство

Отдаване на пространства за публикуване и популяризиране на информация.

Learn More

За по-добро здраве!

ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ ЗА ЗДРАВЕ е неправителствена, доброволна и независима фондация с нестопанска цел, създадена от необходимостта хората със здравословни проблеми, техните близки и всички, работещи в сферата на здравеопазването да се обединяват, подкрепят и информират. 

Във фондацията могат да участват пациенти, техни близки, лекари и граждани съпричастни към проблемите на българското здравеопазване, за защита на общите им интереси, следвайки принципите на хуманност, равенство, доброволност и всеотдайност.

Подкрепете ни!

Ако желаете да ни подкрепите, свържете се директно с нас.