Почти всяка 2-ра жена в България ражда с цезарово сечение

На 17-ти декември статистическата агенция на Европейския съюз – Евростат обяви данните за извършените раждания с цезарово сечение (хирургична коремна операция, при която чрез разрез на коремната стена и матката се изважда бебето).

Цезаровото сечение е най-често в Кипър (54,8% от всички живородени през 2017 г.), следвани от Румъния (44,1%).

България ги следва плътно,  нареждайки се на третото място, с цели 43,1% от всички живородени. Това означава, че почти всяка втора жена в България ражда оперативно.

Най-малко цезарови сечения са били извършени във Финландия (16,5%), Швеция (16,6%), Литва, Естония (и двете по 19,4%) и Франция (19,7%).

Спрямо нормалното (вагинално) раждане, цезаровото сечение е свързано с по-висок риск от усложнения, ре-операции, увреждания, по-висок риск от родилна смърт и следродилни кръвоизливи и смърт.