Хирургични грешки и усложнения след раждане с цезарово сечение

Раждането с цезарово сечение е най-често извършваната болнична операция в международен план. Въпреки че раждането с цезарово сечение обикновено се извършва, за да се предотвратят неблагоприятни последици за майката и плода, все още съществува риск от хирургически грешки и усложнения. В това проучване се разглеждат рисковите фактори за майката и болницата, свързани с грешки и усложнения след раждане с цезарово сечение в САЩ.

Данните са получени от Национална извадка на болниците за периода 2012-2014 г. Хирургичните грешки (напр. задържане на чуждо тяло по време на операция, анестезиологична грешка) са резултат от човешка грешка, докато усложненията (напр. смъртност) могат да се дължат на външни фактори, като например вече съществуващи съпътстващи заболявания. Изчислено е общото разпространение на хирургичните грешки и усложненията при раждане с цезарово сечение. Използвани са многостепенни логистични регресионни модели, за да се изследва връзката между индивидуалните и болничните характеристики и хирургичните грешки/ усложнения.

Сред 648 584 хоспитализации за раждане с цезарово сечение при 1,98%  и 8,43% от жените е имало съответно грешка или усложнение. 

Най-често срещаните грешки са били анестезиологични грешки, грешки, свързани с кръвоносните съдове, и грешки, свързани с пикочния мехур. 

Най-често срещаните усложнения са били следродилен кръвоизлив, инфекция и хистеректомия. С грешките и усложненията са свързани както индивидуални, така и болнични фактори. 

Раждането с цезарово сечение (ЦС, секцио цезарея) е най-често извършваната болнична операция в Съединените щати. Процентът на ЦС нараства непрекъснато в световен мащаб. Всяка година само в Съединените щати се извършват приблизително 1,3 милиона раждания с цезарово сечение. През 2012 г. приблизително 33% от всички раждания са били осъществени чрез цезарово сечение (секцио).

Раждането с цезарово сечение обикновено се извършва, когато има сериозна и непренебрежима заплаха за здравето на майката или плода, като дистокия, обструкция на раждането или дистрес на плода, включително асфиксия на плода.

Подобно на всяка хирургична процедура обаче и при секциото (цезарово сечение) има рискове. Тези рискове могат да бъдат разделени на хирургични грешки и усложнения. Хирургичните грешки са предотвратими грешки, допуснати по време на операцията. Грешките могат да бъдат резултат от неопитност (напр. стажант-хирурзи, извършващи операцията), прекомерно работно натоварване , умора или лоша комуникация между клиничния персонал, наред с други фактори, включително грешки в системата и процесаХирургичните грешки могат да доведат до допълнителни нежелани събития, като усложнения, произтичащи от инфекции и да увеличат вероятността от майчина и неонатална смъртност. Хирургичните усложнения са всеки нежелан или непредвиден резултат от операцията, засягащ пациента, който не би трябвало да възникне при нормални обстоятелства.

Усложненията могат да възникнат поради наличието на съпътстващи заболявания на майката или плода (които може да са повлияли на решението за раждане чрез секцио) или хирургични грешки, като може да са предотвратими.

Разпространението на хирургичните грешки и усложнения може да бъде повлияно от индивидуални и болнични фактори. Факторите на индивидуално ниво включват елементи, които могат да варират при отделните пациенти, докато факторите на болнично ниво варират в различните болници. Въпреки че литературата от други клинични области показва, че клиничните резултати се различават в зависимост от расата на пациентите и доходите, много малко проучвания са изследвали кои конкретни фактори на индивидуално или болнично ниво са свързани с хирургичните грешки и усложнения след секцио (цезарово сечение). Това е важно, тъй като пациентите в акушерството обикновено са по-млади и по-здрави от другите хирургични пациенти и поради това проучванията от други клинични области не могат да се обобщят за пациентите в акушерството.

Тези пропуски в литературата доведоха до следните две цели на това проучване: 

(1) да се оцени разпространението на хирургичните грешки и усложненията при цезарово сечение (секцио) в САЩ от 2012 г. до 2014 г.; и 

(2) да се оцени връзката между индивидуалните, болничните фактори, хирургичните грешки и усложненията при цезарово сечение в САЩ от 2012 г. до 2014 г.

РЕЗУЛТАТИ:

От 648 584 жени, родили със цезарово сечение (секцио), при 12 838 жени или 1,98% от жените е допусната поне една хирургическа грешка (вижте по-долу). Най-голям дял от хирургичните грешки са свързани с анестезията, по-конкретно по отношение на прилагането на неправилен медикамент. Най-рядко срещаната грешка се оказва грешка, свързана с чужди тела или вещества. От хоспитализациите за цезарово сечение, при които е допусната хирургична грешка, при повечето е допусната само 1 грешка. По-малко от 1,0% от цялата извадка и приблизително 1,0% от жените, при които е имало някакви хирургични грешки, са имали множество хирургични грешки по време на цезаровото сечение (секцио).

Таблица: Хирургични грешки при раждане с цезарово сечение 

Хирургични грешки
Най-малко 1 хирургична грешка
Анестетична грешкаНесъвместима кръв при кръвопреливане 
Неправилна течност в инфузията 
Неуспех в дозирането 
Неправилно поставена ендотрахеална тръба по време на анестезиологична процедура
Случайно порязване, пробождане, перфорация или кръвоизлив по време на медицински грижи, хирургическа операция или аспирация на течност или тъкан, пункция и катетеризация
Абдоминална парацентеза
Аспирационна иглена биопсия
Вземане на кръвни проби
Лумбална пункция
Торакоцентеза
Замърсена или инфектирана кръв, друга течност, лекарство или биологично вещество
Отравяне с други депресанти на централната нервна система и анестетици (предозиране или прием на неправилно вещество)
Грешка, включваща кръвоносните съдовеНаранявания на кръвоносните съдове на корема и таза:
Други уточнени кръвоносни съдове на корема и таза
Артерия на яйчниците
Яйчникова вена
Множество кръвоносни съдове на корема и таза
Други
Зашиване на кръвоносни съдове:
Зашиване на неуточнен кръвоносен съд
Зашиване на артерия
Зашиване на вена
Възстановяване на кръвоносен съд с присадка от тъканна лепенка
Възстановяване на кръвоносен съд със синтетичен пластичен присадък
Възстановяване на кръвоносен съд с неуточнен вид пластичен трансплантат
Друг вид възстановяване на кръвоносен съд
Грешка, свързана с пикочния мехурВъзстановяване на акушерско разкъсване на пикочния мехур или уретрата
Други наранявания на тазовите органи – наранявания на пикочния мехур, уретрата
Грешка, включваща маткатаВъзстановяване на маточните опорни структури
Възстановяване на текущо акушерско разкъсване на матката
Възстановяване на текущо акушерско разкъсване на шийката на матката
Възстановяване на акушерско разкъсване на тялото на матката
Разкъсване на шийката на матката
Грешка, включваща уретераУвреждане на уретера (без докладване на отворена рана в кухината и с докладване на отворена рана в кухината)
Стриктура или прегъване на уретера
Уретера (следоперативно)
Свиване на уретера (следоперативно)
Друга уретерна обструкция
Грешка, включваща чужди тела или веществаЧуждо тяло, случайно оставено по време на процедура, некласифицирано другаде
Остра реакция към чуждо вещество, случайно оставено по време на процедура, некласифицирана другаде
Процедурна грешкаНеуспех на шева и лигатурата по време на хирургична операция
Неуспешно въвеждане или отстраняване на тръба или инструмент
Изпълнение на неподходяща операция
Неспазване на стерилни предпазни мерки по време на процедурата
Механична повреда на инструмент или апарат по време на процедурата
Грешка, включваща черватаЗашиване на фалопиевата тръба
Зашиване на разкъсване на дуоденума
Зашиване на разкъсване на тънките черва, с изключение на дванадесетопръстника
Зашиване на разкъсване на дебелото черво
Друго възстановяване на червата
Перфорация на червата

Секцио цезарея, раждане с цезарово сечение.

Sheikh et al. Грешки/усложнения при раждане с цезарово сечение. AJOG MFM 2020.

Източник: Sheikh MS, Nelson G, Wood SL, et al. Surgical errors and complications following cesarean delivery in the United States. Am J Obstet Gynecol MFM 2020;2:100071.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *